Máte dotaz?

Napište nám na váš oblíbený komunikátor:

Případové studie optimalizace použití ložisek

Případová studie 1: Optimalizace výrobní linky pomocí speciálních ložisek

Problém: Výrobní společnost se potýkala s častými výpadky a nedostatečnou efektivitou na jedné ze svých klíčových výrobních linek. Hlavním problémem bylo přehřívání standardních ložisek v kritických bodech linky, což vedlo k častým odstávkám pro údržbu a výměnu ložisek.

Řešení: Po pečlivé analýze podmínek a specifik výrobního procesu byla doporučena výměna standardních ložisek za vysokoteplotní ložiska, která jsou speciálně navržena pro práci v extrémně vysokých teplotách. Tato ložiska byla také opatřena speciálním mazivem, které si zachovává své mazací vlastnosti i při vysokých teplotách.

Výsledek: Po instalaci vysokoteplotních ložisek došlo k výraznému snížení četnosti odstávek výrobní linky. Efektivita výroby se zvýšila díky snížení nepředvídaných odstávek a prodloužení intervalů mezi údržbami. Společnost zaznamenala zlepšení výkonu strojů a zařízení, což mělo za následek zvýšení produkce a snížení provozních nákladů.

Případová studie 2: Zvýšení spolehlivosti větrných turbín pomocí upravených ložisek

Problém: Energetická společnost se potýkala s častými výpadky a zvýšeným opotřebením ložisek v některých svých větrných turbínách. Tyto problémy vedly k nákladným opravám a výpadkům v produkci elektrické energie.

Řešení: Po důkladné analýze provozních podmínek větrných turbín bylo rozhodnuto nahradit původní ložiska speciálně upravenými ložisky, která jsou odolnější proti nárazovým zatížením a mají lepší korozní odolnost. Tyto ložiska byly také navrženy tak, aby lépe odolávaly specifickým podmínkám, jako je kolísání zatížení způsobené proměnlivostí větru.

Výsledek: Implementace upravených ložisek vedla k výraznému zlepšení spolehlivosti a prodloužení životnosti větrných turbín. Energetická společnost zaznamenala snížení frekvence oprav a údržby, což mělo za následek stabilnější a efektivnější výrobu elektrické energie. Celkově došlo ke snížení nákladů spojených s provozem a údržbou turbín.

Tyto případové studie ukazují, jak správný výběr a adaptace ložisek může výrazně přispět ke zlepšení výkonu, spolehlivosti a efektivnosti strojů a zařízení v různých průmyslových aplikacích