Slovník pojmů

2 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Z Ž

2RS

Pojem 2RS v oblasti ložisek označuje specifický typ krytí. "2RS" znamená, že ložisko má na obou stranách těsnění. Toto těsnění slouží k ochraně ložiska před pronikáním nečistot, jako je prach, špína nebo vlhkost, a také k udržení maziva uvnitř…

2RS1

2RS1 je označení specifického typu ložiska, které je vybaveno dvěma pryžovými těsněními (RS) na obou stranách (2) a těsněním typu 1, což znamená standardní pryžové těsnění. Tato ložiska jsou navržena tak, aby poskytovala vynikající ochranu proti…

2RSN

Označení "2RSN" na ložisku označuje typ těsnění. Tento kód znamená, že ložisko má dvojité gumové těsnění na obou stranách. Těsnění typu 2RSN pomáhá chránit ložisko před vniknutím prachu, nečistot a vlhkosti, což může prodloužit jeho životnost a…

2RSXL

2RS značí typ těsnění ložiska, konkrétně dvojitá gumová těsnění (Rubber Seals) na obou stranách ložiska. Tato těsnění jsou navržena tak, aby chránila vnitřní části ložiska před pronikáním prachu, nečistot a vlhkosti, což je obzvláště důležité v…

2RZ

Označení "2RZ" u ložisek značí, že se jedná o kuličkové ložisko se základním utěsněním. Tento typ ložiska je vybaven dvěma gumovými tesněními, která jsou umístěna na obou stranách ložiska. Tyto tesnění slouží k ochraně ložiska před prachem a…

2ZN

Krycí plechy na obou stranách a drážka pro pojistný kroužek na vnějším kroužku, např. 6208 2ZN

2ZR

Krycí plechy na obou stranách přiléhající na hladké nákružky vnitřních kroužků, např. 608 2ZR

ABEC

ABEC (Annular Bearing Engineering Committee) je standard, který definuje přesnost, efektivitu a spolehlivost kuličkových a válečkových ložisek. Tento standard, vypracovaný Americkým institutem pro ložiskové technologie (ABMA), poskytuje stupnici s…

ABMA

ABMA je zkratka pro Americkou asociaci výrobců ložisek (American Bearing Manufacturers Association), což je oborové sdružení zastupující americké výrobce kuličkových a válečkových ložisek, stejně jako související komponenty a produkty. Toto sdružení…

Adaptérové pouzdro

Je to podélně štěrbinové pouzdro s válcovým otvorem, kuželovitým vnějším povrchem a závitovou částí na menším konci, které se používá spolu s uzavírací maticí a pojistnou podložkou pro montáž ložiska s kuželovitým otvorem na válcový vnější povrch…

Adaptéry a vyjímatelné kroužky

Adaptéry a vyjímatelné kroužky jsou klíčové komponenty v oblasti ložisek a přenosových technik, které umožňují vysokou míru flexibility a přizpůsobivosti při montáži a demontáži ložisek. Adaptéry slouží jako spojovací prvky mezi hřídelem a ložiskem,…

Adaptivní ložiska

Adaptivní ložiska jsou speciální typ ložisek, které se vyznačují svou schopností dynamicky přizpůsobovat svou nosnost podle aktuálního zatížení. To znamená, že mohou automaticky měnit své vlastnosti a rozložení tlaku v závislosti na tom, jaké síly na…

Adaptivní ložiska s kompenzací tepelné roztažnosti

Adaptivní ložiska s kompenzací tepelné roztažnosti představují pokrokovou technologii v oblasti ložisek, která se automaticky přizpůsobují změnám způsobeným tepelnou roztažností materiálů. Tato inovace je zásadní pro aplikace vystavené extrémním nebo…

Adaptivní ložiska s okamžitou úpravou materiálových vlastností

Adaptivní ložiska s okamžitou úpravou materiálových vlastností jsou pokročilé komponenty, které představují průlom v oblasti přenosových technik. Tato inovativní řešení využívají nejnovější technologie, aby se přizpůsobila různým provozním podmínkám…

Adaptivní povrchové technologie pro ložiska v extrémních prostředích

Adaptivní povrchové technologie pro ložiska v extrémních prostředích znamenají využití nejnovějších postupů v oblasti povrchové úpravy ložisek, které jsou navrženy tak, aby dokázaly odolávat náročným podmínkám, s jakými se setkávají v extrémních…

Adaptivní rozložení zatížení v víceřadých ložiskách

Adaptivní rozložení zatížení v víceřadých ložiskách je pokročilá technologie používaná v některých typech ložisek, která zajišťuje optimální výkon a dlouhodobou životnost ložiska. Tato technologie umožňuje ložiskům s více řadami válečků nebo kuliček…

Adaptivní sdílení zatížení v systémech s více ložisky

Adaptivní sdílení zatížení v systémech s více ložisky je pokročilá technologie používaná v rámci strojírenství a designu strojů, která umožňuje rovnoměrné rozdělení zatížení mezi více ložisek v jednom systému. Tato metoda je klíčová pro zajištění…

Adaptivní vůle ložiska

Adaptivní vůle ložiska představuje moderní technologii ložisek, která umožňuje automatické nastavení mezer mezi pohyblivými částmi ložiska. Tato schopnost je klíčová pro zajištění optimálního výkonu a prodloužení životnosti ložiska tím, že se…

Additivní výroba ložisek

Additivní výroba ložisek je moderní a inovativní technologický proces, který umožňuje vytvářet ložiska vrstvu po vrstvě přidáváním materiálu. Tento přístup se značně liší od tradičních výrobních metod, jako je obrábění nebo lití, protože umožňuje…

Aditiva proti korozi pro ložiska

Aditiva proti korozi pro ložiska jsou speciální chemické přísady, které se přidávají do maziv s cílem ochránit ložiska před korozivními účinky, jako jsou vlhkost, oxidace a kontaminace. Tyto přísady jsou zásadní pro zachování funkčnosti a…

AFBMA

AFBMA, což je zkratka pro Americkou asociaci výrobců ložisek a přenosových technik, je odborná organizace zastupující zájmy výrobců a distributérů ložisek a souvisejících přenosových komponent v Severní Americe. Tato organizace hraje klíčovou roli ve…

AGMA

AGMA, což je zkratka pro American Gear Manufacturers Association (Americká asociace výrobců ozubených převodů), je organizace, která se věnuje podpoře technologií a standardů v oblasti ozubených převodů a přenosových technik. AGMA definuje kvalitní a…

Akustické emisní testování ložisek

Akustické emisní testování ložisek je moderní diagnostická metoda využívaná k identifikaci a předcházení potenciálním poruchám a poškozením v ložiscích. Tato technika se zakládá na detekci ultrazvukových vln, které jsou uvolňovány z materiálu ložiska…

Algoritmy pro optimalizaci tření u ložisek

Algoritmy pro optimalizaci tření u ložisek jsou soubor softwarových nástrojů a matematických postupů, které byly speciálně vyvinuty s cílem snížit tření uvnitř ložisek. Toto snížení tření přímo přispívá ke zvýšení účinnosti a životnosti ložisek, což…

Alternativní a obnovitelné zdroje energie

Alternativní a obnovitelné zdroje energie jsou v dnešní době klíčovými prvky pro udržitelný rozvoj a snižování závislosti na fosilních palivech. V naší nabídce naleznete široký sortiment komponent pro solární panely, větrné turbíny a další zařízení,…

Nahoru